PAGESIA

El propòsit de la Cooperativa Mas la Sala és participar de l'abundància sistèmica de l'entorn

on es desenvolupa. En aquest sentit el sistema agroecològic és un dels àmbits troncals on la passió,

la professionalitat i el potencial regeneratiu d'ecosistemes vius es veurà reflectit en els prats, horts

i boscos dels quals formem part, tot seguint els cicles i temps que ens marca la natura.

Per a la realització d'aquest propòsit, la Cooperativa treballa en la transició d'un sistema agrari convencional cap a un sistema d'agricultura i ramaderia regenerativa, enriquint així la transició agroecològica del nostre entorn.

Concretament treballem un hort productiu, una explotació ramadera amb ovelles, vaques, porcs, abelles i aviram, i la gestió forestal del bosc de la finca.


 

Per a fer front a aquest repte ens inspirem amb el coneixement popular de les nostres veïnes i famílies, també de tota una teoria i pràctica que trobareu a continuació. Us convidem a indagar i aprofundir

en tots aquests conceptes que tant ens ensenyen.