top of page

QUÈ PASSA AMB LES ABELLES?

Itinerari de sostenibilitat gamificat destinat a grups de cicle superior de primària o famílies.

Guiats per la narrativa d'una missió secreta per salvar les abelles, farem un joc de pistes  pel bosc de La Sala fomentant l’observació i l’esperit crític.

Ens voleu ajudar a investigar quines són les problemàtiques ambientals que més afecten les abelles: el canvi climàtic, la pèrdua d'hàbitats i biodiversitat, les espècies invasores, la generació de residus, la contaminació i els efectes col·laterals de la indústria agroalimentària? 

Podrem posar-hi remei per no perdre les funcions que realitzen els pol·linitzadors?

bottom of page